Investeringsplannen melkveehouders in zonnepanelen meer dan verdubbeld

Dat duurzame energie een hot item is in de agrarische sector is geen verrassing. Steeds meer melkveehouders stappen over naar zonne-energie. Dit jaar blijkt dat het percentage investeringsplannen binnen de melkveehouderij meer dan twee keer zo groot is als in 2021.

Dat blijkt uit de jaarlijkse telefonische actualisatie van AgriDirect die momenteel wordt uitgevoerd. Ruim 2500 Nederlandse melkveehouders hebben al informatie gedeeld over hun investeringsplannen in duurzame energie.

Zonne-energie: 1 op de 4 bereid te investeren
25,8% van de melkveehouders zegt binnen afzienbare tijd te willen investeren in zonnepanelen. Vorig jaar kwam dit percentage nog neer op 10%. In hetzelfde onderzoek is gevraagd of melkveehouders momenteel al gebruik maken van alternatieve energie. Op die vraag gaf ruim 45% aan gebruik te maken van zonnepanelen als alternatieve energiewinning. Zonne-energie is nog steeds met afstand de meest populaire manier van opwekken van duurzame energie.

Andere duurzame energiebronnen
Ook windenergie is voor steeds meer melkveehouders een alternatieve manier om energie op te wekken. 9% van de ondervraagden is van plan hierin te investeren. 3% maakt hier momenteel al gebruik van. Andere vormen van alternatieve energie zoals aardwarmte en biogas lijken met een percentage van minder dan 1% nog niet in opkomst.

De hoge energieprijzen lijken ervoor te zorgen dat boeren eerder geneigd zijn over te stappen naar het opwekken van duurzame manieren van energie.

Meer marktinformatie ontvangen?
Download hier marktrapportages per sector.