"AgriDirect is een erg betrokken, meedenkende en resultaatgerichte onderzoekspartner"

Geert Pinxterhuis Projectleider Actieplan Plantgezondheid BO Akkerbouw

BO Akkerbouw is het centrale platform voor de akkerbouw en werkt met onder meer onderzoek en innovatie aan de akkerbouw van morgen. Het Actieplan Plantgezondheid van BO Akkerbouw en haar 12 leden heeft als ambitie: “In 2030 is de Nederlandse akkerbouw koploper in duurzame teeltmethoden”. Voor dit Actieplan is inzicht in de voortgang gewenst. Op basis van intensief overleg tussen BO Akkerbouw en AgriDirect is er een vragenlijst opgesteld. Deze is vervolgens telefonisch afgenomen bij 400 Nederlandse akkerbouwbedrijven om inzicht te krijgen in de vorderingen van het actieplan.

Geert Pinxterhuis, projectleider Actieplan Plantgezondheid: “Het sterke punt van AgriDirect is dat zij echt meedenken met ons. Wat wil je met het resultaat van het onderzoek? Is dit dan de juiste vraagstelling? Geven we de juiste antwoordopties? Als vervolgstap zorgen ze voor een mooie presentatie van de resultaten, inclusief de belangrijke duiding vanuit hun uitgebreide kennis en expertise in de markt en met onderzoek.”

De enquête voor het Actieplan Plantgezondheid is een tweejaarlijks terugkerend onderzoek. Begin 2023 voerde AgriDirect voor de derde keer het telefonisch veldwerk uit. “We werken sinds 2019 nauw samen met AgriDirect, en zijn stellig van plan om dit in de toekomst te blijven doen. AgriDirect is een erg betrokken, meedenkende en resultaatgerichte onderzoekspartner. En het persoonlijke, prettige contact met Luke en Ivo stellen we zeker ook op prijs”, aldus Geert.

Download een van onze
marktrapportages

Ontvang gratis de meest actuele marktinformatie in één overzicht, met o.a. bedrijfskenmerken, agrarische activiteiten, teelten, informatie over machines en nog veel meer!