"Specialisten in het afnemen van enquêtes bij ondernemers in de agrarische sector"

Mariëtte den Engelse Verslaggever BN DeStem | DPG Media

Ziet de boer in Nederland nog toekomst voor zichzelf?

"Met die centrale vraag wilden we een onderzoek houden onder agrarische ondernemers. Dit naar aanleiding van de stikstofcrisis. Ik had goede ervaringen met AgriDirect bij een eerder onderzoek, over ondermijning in de landbouw. Daarom hebben we ze nu ook weer ingeschakeld. De mensen van AgriDirect zijn onafhankelijk en hebben een actuele, rijke database. Bovendien zijn het specialisten in het afnemen van enquêtes bij ondernemers in de sector. Ze kennen de doelgroep goed en weten hoe je de vragen moet stellen. Dat merk je als je de enquête samen opstelt. Wij wilden het onderzoek aanvankelijk breed insteken, maar zij hebben ons ervan overtuigd om het compact te houden. Mede daardoor hebben veel ondernemers gereageerd en was het onderzoek representatief.

De uitkomsten waren deels zoals verwacht: boeren hebben weinig vertrouwen in de overheid en vinden dat er te veel regels zijn. Wel opvallend was dat een meerderheid vindt dat zij geen negatieve invloed hebben op natuur, milieu en klimaat. Ook stellen zes op de tien boeren dat ze de stikstofmaatregelen niet hadden kunnen zien aankomen. Met deze resultaten hebben het Algemeen Dagblad en de regionale media van DPG Media boeren en deskundigen gebeld en een goed, uitgebreid verhaal kunnen schrijven. Bij een eventuele volgende keer zullen we zeker weer overwegen om gebruik te maken van de deskundigheid van AgriDirect.”


Mariëtte den Engelse, verslaggever BN DeStem

Download een van onze
marktrapportages

Ontvang gratis de meest actuele marktinformatie in één overzicht, met o.a. bedrijfskenmerken, agrarische activiteiten, teelten, informatie over machines en nog veel meer!