"Afsprakengeneratie als onderdeel in verkoop-aanpak van AgroVision"

AgroVision

AgroVision levert programma’s voor management en boekhouding voor de agrarische ondernemer in binnen- en buitenland. AgroVision en AgriDirect startten een pilot voor een telefonisch afsprakengeneratieproject.

Voor diverse acties hadden de agents van AgriDirect al regelmatig contact met prospects en bestaande klanten van AgroVision. “Als ze de agrariërs toch aan de lijn hebben, waarom wordt dan niet meteen gevraagd of ze een afspraak willen met een van onze account managers?”, was de gedachte van AgroVision. Achteraf bleek deze gedachte de start te zijn van een nauwe samenwerking tussen AgroVision en AgriDirect.

Van melkvee- tot teeltsector
AgroVision is actief in de melkvee-, pluimvee-, varkens- en teeltsector. Ter introductie van diverse softwarepakketten en –modules verstuurt AgroVision postale mailings naar klanten en prospects. Ontvangers van de AgroVision-mailings worden door de agents van AgriDirect nagebeld.

Benadering agrariërs door de jaren heen veranderd
Het gesprek met de agrariër is in de afgelopen jaren veranderd. Door onder andere schaalvergroting zien we dat de ‘agrariër van nu’ op een andere manier wil worden geprikkeld. Waar voorheen uitsluitend werd gepeild of de mailing was ontvangen en er interesse bestond in een afspraak, wordt nu getracht meer de dialoog aan te gaan met de agrariër over de software oplossingen. Zo ontstaat er meer toegevoegde waarde voor AgroVision én voor de agrariër. Natuurlijk wordt er bij interesse ook daadwerkelijk een concrete afspraak ingepland, maar de interesse in én het gesprek met de agrariër zijn nu veel meer van belang.

Hoe ervaarde AgroVision de samenwerking:
“De resultaten van de afsprakengeneratieprojecten variëren per sector. Dit is mede afhankelijk van de actualiteiten uit de markt. Uit de prospects halen we circa 3 tot 8 procent afspraken. Een nette score! Leadgeneratie behoort naar mijn idee dan ook zeker tot de sterke punten van AgriDirect.”

Download een van onze
marktrapportages

Ontvang gratis de meest actuele marktinformatie in één overzicht, met o.a. bedrijfskenmerken, agrarische activiteiten, teelten, informatie over machines en nog veel meer!