"Introductie vakblad Elite op de Nederlandse markt"

Agrimedia

Elite is al vele jaren het belangrijkste vakblad voor melkveehouders in Duitsland, uitgegeven door het Landwirtschaftsverlag Münster Hiltrup. De Duitse uitgever het blad ook te introduceren op de Nederlandse markt. AgriMedia uit Wageningen ging het blad uitgeven. In samenwerking met AgriDirect is er een grootschalige actie opgezet om abonnementen voor de Nederlandse Elite te genereren.

Om in een korte tijd zo veel mogelijk abonnees te genereren, is ervoor gekozen om aan groepen van 5.000 professionele melkveehouders een proefexemplaar van het blad te sturen en vervolgens deze melkveehouders telefonisch te benaderen om een jaarabonnement of een proefabonnement van 2 nummers af te sluiten. In totaal zijn acht groepen melkveehouders benaderd. Daarnaast heeft AgriMedia het blad Elite op verschillende beurzen geïntroduceerd en is het bekend gemaakt door e-mail campagnes via het portaal Boervindt.nl van AgriDirect.

De actie werd voortdurend gemonitord en bijgesteld, door o.a.:

  • Een segmentatie analyse na enkele belrondes. Deze analyse onderzoekt profielen van melkveehouders die het meeste interesse hebben getoond in het blad Elite. Hierna kon een selectie gemaakt worden uit deze best scorende segmenten.
  • Een evaluatie na iedere belronde.
  • De bedrijven met een proefabonnement werden na afloop van dit abonnement gebeld voor een jaarabonnement.
  • In de periode dat de melkprijs extreem laag was, is de actie tijdelijk stilgelegd.

De respons van de melkveehouders op ‘Elite’ was positief. Alom werd het blad geprezen om zijn opmaak en inhoud. Gemiddeld per ronde was 14,4% van de benaderde melkveehouders geïnteresseerd in een proefabonnement (2/3) of in een jaarabonnement (1/3). Dat is in de moeilijke vakbladenmarkt een zeer goed resultaat.

Reactie van AgriMedia:
“Ondanks de volle bladenmarkt is er blijkbaar toch behoefte aan een praktisch melkveeblad als Elite. Door onze samenwerking met de Duitse uitgever publiceert Elite veel internationaal vaknieuws dat in geen enkel ander Nederlands blad is te vinden. Met Elite krijgt de Nederlandse melkveehouder daarom een belangrijk instrument in handen om zijn prestaties verder te verbeteren. AgriDirect heeft ons goed geholpen bij de introductie.”

Download een van onze
marktrapportages

Ontvang gratis de meest actuele marktinformatie in één overzicht, met o.a. bedrijfskenmerken, agrarische activiteiten, teelten, informatie over machines en nog veel meer!

business case agro vision fotoGlastuinbouw