Persberichten

dinsdag 29 januari 2019

Postaal bereik in de agrarische sector

Bijna 95% van de agrarische ondernemers ontvangt post van toeleveranciers in de agrarische sector.

Dit zijn de resultaten van het communicatieonderzoek dat AgriDirect afgelopen maanden heeft uitgevoerd. Ruim 800 Nederlandse land- en tuinbouwers hebben vragen over hun communicatie- en informatiegedrag beantwoord waarmee een representatieve analyse van het communicatiegedrag van agrariërs mogelijk is geworden. Alle gegevens zijn bovendien herwogen naar de daadwerkelijke populatieverhoudingen in de markt.

Bereik postale mailings
94,5% van de agrarische ondernemers geeft aan post te ontvangen van agrarische toeleveranciers. Dit percentage is stabiel gebleven ten opzichte van 2016 (94,7%).

Als we naar de verschillen per sector kijken dan is het bereik het hoogst in de hokdiersector (97,6%). Opvallend hierbij is de stijging ten opzichte van 2016. Toen gaf 93% aan agrarische post te ontvangen. Het percentage tuinders dat post ontvangt is het laagst (88,1%). Het percentage in deze sector is juist afgenomen. In 2016 was dit nog 93,7%.

Leesintensiteit
Slechts 14,5% van de agrarische bedrijven die post van agrarische toeleveranciers ontvangt zegt deze meestal niet te lezen. 36% van de agrariërs leest deze post altijd of meestal. Ruim 49% leest agrarische post soms.

Effectiviteit
Het bereik van postale mailings is groter dan elk afzonderlijk vakblad, agrariërs ontvangen veel minder post dan e-mail en bovendien kunnen postale mailings op een zeer specifieke doelgroep worden gericht. Daarom is de postale mailing een veel effectiever communicatiemedium dan advertenties in vakbladen en communicatie via e-mailnieuwsbrieven.

Een postale mailing kan echter worden gecombineerd met een e-mailing waardoor het bereik en de effectiviteit nog hoger zijn.

Uitgebreide rapportage
Bij AgriDirect is een uitgebreide rapportage verkrijgbaar met daarin de bereikcijfers van alle agrarische vakbladen naar de agrarische hoofdtakken, bedrijfsomvang, regio en de leeftijd van agrarische ondernemers. Verder worden de resultaten ook gepresenteerd naar de belangrijkste informatiekanalen, welke agrarische beurzen recentelijk bezocht zijn, welke e-mailnieuwsbrieven men regelmatig ontvangt, in welke mate men actief is op het gebied van social media en op welke social media men vooral actief is.

Onze opdrachtgevers

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.